សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង។

Rivets ទំនាក់ទំនងរឹង

  • Solid Contact rivet

    rivet ទំនាក់ទំនងរឹង

    rivets រឹងគឺជាឧបករណ៍ភ្ជាប់អចិន្រ្តៃយ៍ទូទៅបំផុតដែលត្រូវបានប្រើនៅលើស្បែកយន្តហោះនិងបន្ទះ។ មុនពេលដាក់ពាក្យពួកគេមានរាងរលោងដោយមានក្បាលរាងសំប៉ែតនៅចុងម្ខាង។ យើងផ្តល់ជូននូវប្រាក់រូប្លិតរឹងដែលជាចរន្តអគ្គិសនីល្អ។
  • Solid Contact Rivets

    Rivets ទំនាក់ទំនងរឹង

    ផ្តល់ជូននូវការធានាដោយភាពវាងវៃការរចនាដោយឯករាជ្យនៃផ្សិតការផ្តល់មតិឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាជំនួសឱ្យការសាកល្បងរបស់អតិថិជនការវិភាគនៃសមាសភាពដែលមានភាពច្របូកច្របល់។