សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង។

ទំនាក់ទំនងប៊ូតុងផ្សារ

  • Welding button contacts

    ទំនាក់ទំនងប៊ូតុងផ្សារ

    ប៊ូតុងទំនាក់ទំនង Bimetal អាចត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៃការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនិងបន្សំនៃវត្ថុធាតុដើមសម្ភារៈនៃស្រទាប់ធ្វើការអាចជា Ag, AgCdO ឬ AgNi, ផ្នែក Forthe ដែលត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងដែកថែបសម្ភារៈជំនួយឬយ៉ាន់ - នីយ៉ាលដែលអាចប្រើបាន។ កម្រាស់នៃស្រទាប់ការងារកំពូលគឺស្ថិតនៅក្នុងពាក់កណ្តាលនៃកម្រាស់ស្រទាប់ខាងលើ។