សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង។

Rivets ទំនាក់ទំនង Trimetal

  • Tri-metal Contact rivet

    ទ្រីដែក - ទំនាក់ទំនង rivet

    បច្ចេកវិទ្យាទ្រី - ហៈទំនាក់ទំនងស៊ាងហៃហ្សេជេតិចណូឡូជីខូអិលធីឌី
    ស្ថេរភាពអគ្គិសនីរបស់វាល្អប្រសើរជាងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយរូបភាពនិងទីតាំងដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់វា។ តាមរយៈការប្រៀបធៀបជាមួយវីសទំនាក់ទំនងវាមានពេលវេលាកំដៅខ្លីនិងបរិស្ថានស្អាត។