សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង។

ខ្សែភ្លើងអាលុយមីញ៉ូមប្រាក់

  • Silver Alloy Wires

    ខ្សែភ្លើងអាលុយមីញ៉ូមប្រាក់

    យើងផលិតខ្សែភ្លើងប្រាក់ Alloy ដែលមានគុណភាពនៅក្នុងយ៉ាន់ស្ព័រផ្សេងៗគ្នាដូចជា AgCdo10, AgCdo12, AgNi10, AgNi12, AgSno2 ១០ លយើងក៏ធ្វើការប្តូរខ្សែភ្លើងប្រាក់ Alloy ទាំងនេះតាមតំរូវការរបស់អតិថិជនដោយធានាបាននូវភាពធន់នឹងច្រេះភាពធន់នឹងកម្ដៅនិងអគ្គិសនី។