សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង។

Bimetal ទំនាក់ទំនង Rivets

  • Bimetal Contact Rivet

    ទំនាក់ទំនង Bimetal Rivet

    លក់ទំនាក់ទំនងអគ្គិសនី Rivet, Bimetal Rivet, Trimetal Rivet ។ bimetal rivet ទំនាក់ទំនងនេះមានចរន្តអគ្គិសនីល្អហើយផ្ទៃរបស់វាមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការកត់សុីទេ។ ការបន្ថែមស្ពាន់ 3 - 28% អាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវភាពធន់នឹងអណ្តាតភ្លើងរបស់ប្រាក់។